Výbor SDH

  • Starosta Sboru – Petr Drahoňovský
  • Velitel – Lenka Šimánková
  • Jednatel – Jana Vogeltanzová
  • Pokladník – Monika Brézáni
  • Revizor 1 – Václav Nejdl
  • Revizor 2 – Václav Kadlec
  • Strojník 1 – Jiří Brézáni
  • Strojník 2 – Kamil Ondráček
  • Kronikář 1 – Petra Kadlecová
  • Kronikář 2 – Jitka Šimánková