SDH-H

2018 ¦2019 ¦2018 ¦ 2017 ¦ 2016 ¦ 2015 ¦ 2014 ¦ 2013 ¦


2019

2018


2017


2016


2015

Malé ohlédnutí za naší prací v roce 2015, kdy od založení našeho sboru uplynulo již 117 let.

8. ledna jsme se sešli zde v sále na naší výroční hromadě, kdo zůstal do konce, určitě toho nelitoval. V únoru, jako každý rok, jsme uspořádali pro naše nejmenší maškarní rej. Na očích návštěvníků byla vidět spokojenost, jelikož každá maska si odnesla domů nějakou tu sladkou odměnu. Celé odpoledne se neslo v soutěžním duchu, odměnou byly sladkosti. Nechyběla soutěž o nejlepší masky, které byly odměněny různými cenami. Celé odpoledne nám hrál Míla ze Zastávky. Týden na to se konalo ve Kdyni v sokolovně zimní setkání mladých hasičů, kde jsme měli opět zastoupení v mladší i starší kategorii. V letošním roce v březnu jsme již po třetí uspořádali MDŽ. Každá z příchozích dam byla obdarována. Nechybělo něco sladkého ke kávě. O program se postaral dětský akordeonový soubor LENTILKY, který působí při základní umělecké škole ve Kdyni. O kulturní zážitek se postaral místní občan Milan Sulej, který zazpíval operní árie.  Myslím si, že přítomné dámy byly spokojené. Poslední víkend v březnu připravily hasičky velikonoční posezení s bohatým kulturním programem. I vejce jsme si zmalovali. Kdo přišel, nelitoval

Duben byl ve znamení brigády na koupališti. Začali jsme čistit koupaliště – postupným způsobem a myslím si ze tento způsob byl účinný a bylo to vidět po celou sezonu. Uspořádali jsme májovou veselici na koupališti v naší klubovně, přilítly čarodějnice a různí skřítci, k domovům jsme se rozlétli jako slušný lidi za světla. V kětnu jsme pokračovali v čištění koupaliště. Navštívili jsme pivovar v Bezděkově, kde jsme si prohlídli celý areál, ochutnali pivo, dobře najedli a dokonce jsme si zabékali při harmonice pana KUBY, po návratu z pivovaru jsme neměli ještě dost a šli jsme ještě se dorazit k Pavoukovi – to bylo radosti na staré bělidle. Co dodat – kdo nebyl, nepochopí. Koncem měsíce nám přijeli udělat divadlo ochotníci z Klatov.

Od samého začátku června se připravovalo na to, abychom mohli upořádat již třetí ročník memoriálu Františka Voráče. Tato soutěž byla poprvé zařazena do seriálu Klatovské ligy. V letošním roce se přihlásilo 17 družstev a 5 družstev do speciálu. Z největší dálky k nám přijelo opět družstvo až z Bolevce (celý autobus), moc se jim u nás líbilo a přislíbili, že se rádi zúčastní i dalšího ročníku. Naše děti opět neudělaly ostudu. Za hladký průběh soutěže si zaslouží poděkování kluci u časomíry (Nová Ves), doplňování vody (Všeruby), rozhodčí (Kdyně), zapisovatel a jeho tabulka a to hlavní – co by to bylo za soutěž bez papání! Díky všem děvčatům, který se staraly o naše hladové krky. Celá akce končila až k ránu, jelikož jsme týž den pořádali pouťovou zábavu, nebolely nás nohy, ale záda a ramena.

Červenec patří začátku prázdnin. Zahájili jsme volejbalovým turnajem s masíčkem a muzikou. Týden strávily děti ze staršího družstva na koupališti, takový malý tábor se vším všudy. První srpna 2015 velký den pro naše dva členy sboru KAKAMILA a pro VĚRKU (slunečnici). Toho dne si řekli své ano na domažlické radnici, před kašnou v Domažlicích pěkné představení pro novomanželé s písničkami a tanečky. Odpoledne jsme byli novomanželi pozváni na zahradní párty, jedlo se, tancovalo, zpívalo. Co dodat byla to svatba jak má být tři dny a dvě noci. Tentokrát mělo několikadenní soustředění na koupališti družstvo mladších. Konec srpna bylo ve znamení loučení se s prázdninami. Volejbalový turnaj a nemohlo chybět masíčko a samozřejmě kamarádi volejbalisti z Podzámčí v čele s trenérem Pepínem.

V záři nám skončila Klatovská liga, za velké podpory jsme se umístily na krásném 7 místě z 22 družstev.První sobotu v měsíci říjnu odjelo družstvo dorostu, družstvo starších žáků a dospěláků na soutěž do Nové Vsi. Pro obě družstva to byla premiéra na soutěži tohoto ražení. Můžeme být na ně patřičně hrdý, jelikož mezi 16 družstvy páté a deváté, místo mluví za své a když věk dětí je 15 let a v průměru 11 let, zde jen chválit a chválit. Není to jen o té mašině. Pochvalu samozřejmě zaslouží pořadatele za pěknou soutěž, smekám. V tomto měsíci nechyběl lampionový průvod – děti si vyráběly dýňová strašidýlka, po setmění se prošel průvod vesnicí. Po návratu na koupaliště byl připraven čaj a svařák a samozřejmě nechybělo opékání buřtů. Domů se odcházelo s brekotem a opět s motolicí. V sobotu 31.10 na koupališti ochutnávka vín s promítáním fotek z různých akcí. Připraveno pěkné povídání o každém ochutnaném vzorku, zase jídlo a vybrané „best foto“ – je vidět že nejsou zábrany.

V listopadu jsme proškolili instruktory mládeže. Děvčata opět připravila vánoční posezení s tentokráte s výstavou andělů, sešlo se jich na 200, děti z mateřské školky bohužel nevystoupily kvůli velké nemocnosti. Za zpěvu koled a deště jsme rozsvítily vánoční stromeček. 5. 12. 2015 čerti! Konec roku patřil našemu hasičskému bálu, který se koná vždy 25.12, zahrála nám hudba Hájenka, bylo i půlnoční držba kožichu o strýčka Váni.

Bohužel jsme se v loňském roce rozloučili s našim dlouholetým členem panem Stanislavem Grösslem.

Chtěl bych tímto poděkovat všem sponzorům, kteří nás podpořili, zvláště pak tomu největšímu a to městu Kdyně. Díky jeho finanční a materiální  podpoře jsme se posunuli zas o kousek dál. Doufám, že tato velice prospěšná činnost města bude pokračovat i nadále a jsme ochotni opět přiložit ruce k dílu při opravě hasičárny nebo dalších akcích. Od firmy Slovaktual jsme obdrželi sponzorský dar v podobě nových oken na hasičárnu. Dále město přispělo finanční částkou na mladé hasiče. Děkujeme Vám!

Další poděkování míří do obce Brnířov. Samozřejmě patří velký dík všem, co pracují s naší mládeží jmenovitě Oskar, Aja, Radek. Dále bych chtěl poděkovat srdečně všem, kteří podpoří jakoukoliv naší akci. Poděkování všem, kteří spolupracují se sborem a přispívají svým umem, zde budu jmenovat Oskara Hamruse, samozřejmě jich je víc, ale než bych je všechny vyjmenoval, byly bychom tu ještě příští týden a určitě bych na někoho zapomněl – ještě jednou děkuji.

Přeji Vám všem mnoho úspěchu v další práci v osobním životě a všem hodně zdraví a přál bych si, abychom se tu na příští valné hromadě sboru v Hluboké zase všichni sešli v tak hojném počtu. A dále bych si přál, aby naše činnost v roce 2017 byla alespoň taková jako v roce 2016.


2014

Valná hromada (24. ledna 2014)

Začátek roku 2014 by zahájen Výroční valnou schůzí, která se konala 24. ledna 2014. Celou schůzi provázel jednatel sboru p. František Kacerovský (FK). FK přivítal rovněž hosty s okolních sborů a starostu obce Kdyně, p. Löffelmanna. Celkem se účastnilo 62 osob, 37 vlastních členů a 25 hostů.

Během schůze proběhla gratulace FK k jeho 60. narozeninám. Blahopřání se ujal starosta města Kdyně. Významnou události byl i vstup nových členů do sboru – Kamil Ondráček, Věra Konopková (nyní již Ondráčková), Václav Nejdl, Václava Nejdlová, Petra Drahoňovská, Jana Kullačová.

FOTO

Výroční zpráva (p. Drahoňovský)

TEXT kurzívou

Výroční valnou schůzi obohatilo hudební vystoupení Anety Drahoňovské (harmonika), Petry Havlíčkové (flétna), Pavli Roubalové (harmonika).

FOTO

Dalším významným počinem valné hromady bylo předávání putovního poháru.

Dětský maškarní rej (15. února 2014)

Každým rokem v době masopustu se pořádá dětský maškarní rej. Příprava maškarního rojení probíhá s velkým předstihem. Je potřeba oslovit sponzory (tímto je každý příspěvek velmi vítán!), nakoupit ceny, příprava balíčků štěstí a je nutné vyzdobit sál.

Maškarní rej zahájily mažoretky ze základní Masarykovy školy ve Kdyni. Hudbu zajišťoval výběrem písní DJ Aleš Kohout. Jako komentátor se osvědčil starosta sboru Petr Drahoňovský a kulturní referentka Jana Vogeltanzová.

Účast byla hojná. Účastnilo se celkem 52 dětí a 75 dospělých.

MDŽ (8. března 2014)

Bezmála 60 žen se sešlo, aby oslavilo mezinárodní den žen. Příjemně strávené odpoledne za doprovodu kulturního programu se vydařilo. Kvalitní kulturní program tvořily vystoupení p. Suleje za doprovodu pí Nopové. Dalším významným vystoupením bylo akordeonové skupiny pod taktovkou pí Vlčkové ze ZUŠ Kdyně. Jako akordeonová skupina ale nebyly osamoceni. Následovala skupina Lentilky. Jejich barvité vystoupení potěšilo všechny posluchače. Závěrečná píseň „Žádnej neví co jsou Domažlice“ strhla do zpěvu i ostatní. Potlesk! Petra Havlíčková uzavřela vydařené odpoledne sólovým vystoupení na zobcovou flétnu. Volná zábava pokračovala, p. Wiesner rozvlnil svou heligonku.

Velikonoce (12. dubna 2014)

Po úvodním povinném přípitku bylo zahájeno Velikonoční odpoledne. Toto vydařené odpoledne se neslo v tradičním Velikonočním nádechu. V místním sále byly prezentovány Velikonoční zvyky. Na pozvání kladně odpověděli malířky z Domažlic, které nám předvedli techniky malování voskem. Se zaujetím přihlížely všechny věkové skupiny návštěvníků. Dětem se věnovala pí Jitka Němcová a pí Hanka Šobrová. Nemohly chybět prezentace pletení pomlázek z proutí.

Mlsné jazýčky (nebo to byl žlučník?) si rovněž přišly na své. Většina žen účastnících se tohoto chladného odpoledne donesla něco k ochutnání. Na stolech jsme viděli a hlavně ochutnali mazance, beránky, vaječné tlačenky, nádivky, plněná vejce, jidáše a další tradiční Velikonoční pochoutky. Vstupné bylo dobrovolné. 45 lidí zaplnilo sál.

Úklid koupaliště (17. května 2014)

V již brzkých ranních hodinách byl zahájen jarní úklid koupaliště a blízkého okolí. Štětky se nevyhnul ani stánek, toho času využíván jako hasičská klubovna. Překvapivá účast 15 lidí rozhýbala práce na vícero frontách a výsledky byly brzy vidět. Po zásluze jsme se odměnili prvním jarním pivem pod širým nebem a zakousli čerstvě upečené klobásky.

Okrsková soutěž (31. května 2014)

Zúčastnila se pouze 4 družstva (Nová Ves, Praporiště, Hyršov a Kout na Šumavě), alespoň každý ze soutěžících byl odměněn pohárem v nějaké soutěži. Celou soutěží provázela pí Mlezivová. Občerstvení ve vysoké kvalitě zajišťoval tým sehraných SDH členek.

Morava – zájezd (4. – 6. června 2014)

Za vínem na Moravu se vydali účastníci zájezdu z Hluboké, Brnířova a Kdyně. Degustace vín v červnových dnech je splněný sen mnohých z nás. Znojmo je výborným místem, kde je možné odhalovat taje vín. Obzvláště, když jsou podpořeny výkladem odborníků, kteří se zlatavému moku celoživotně věnují. Ke skvělému vínu a doprovodu se hodilo i velmi chutné připravené jídlo.

Když už to byl hasičský zájezd, navštívili jsme místní hasiče. Ukázka techniky s profesionálním výkladem bylo skvělou náplní dne. Škoda, že nebyl pobyt delší. Kam příště?

Memoriál Františka Voráče (7. června 2014)

V roce 2014 se uskutečnil již druhý Memoriál Františka Voráče. Horký věru letní den strávili desítky malých i velkých hasičů u nás na koupališti. Celá dvacítka družstev z Domažlicka, ale i z Klatovska nebo i z Plzně Bolevce.

V našem sboru máme celkem 27 dětí, z toho 12 jich chodí do přípravky. Na nedostatek mladých budoucích hasičů si tedy snad nemůžeme stěžovat.

Soupeřilo se v kategorii mladších (6-11 let), starších (11-15 let), ve speciální kategorii si zasoutěžili i rodiče a vedoucí mladých hasičů. Malí caparti se však nakonec s požárním útokem poprali velmi dobře. Nechyběla podpora starších a zkušenějších kolegů. Samozřejmě nechyběli odměny a poháry pro ty nejlepší.

Pouťová (14. června 2014)

Tradiční pouťová zábava je tu!. Nic nebylo ponecháno náhodě. Štěstí přeje připraveným. Příjemné prostředí místního koupaliště poskytlo kvalitní zázemí pro setkání u dobré muziky při svátku Sv. Antonína. Dobré pití a dobré jídlo uvolnilo náladu. Ani pozdní noční hodiny nezabránily úsměvům na tvářích návštěvníků. Tak zase příští rok!

Volejbal (5. července 2014)

Tento den patřil opět sportu. Ale již žádné hadice a voda. Pouze nafouknutý míč a napnutá síť. Dvě hřiště přivítala soutěžící z Klatov, Kdyně, Pocinovic a Kouta na Šumavě. Po úvodním slovu se všechny družstva odebrala k přípravě na mnohdy dramatické zápasy. Logicky nemohly všechny družstva vyhrát. Ale i pro ty méně úspěšné byla připravena pochoutka v podobě pečeného selátka. Kromě tradičních pohárů všichni účastníci tohoto odpoledne dostali i ceny útěchy. Závěr sportovního odpoledne patřil skupině Aurora a příjemnému posezení v klubu.

Pomazákování (15. srpna 2014)

Kuchařské umění se dostalo v polovině srpna ke slovu. V místním občerstvovacím zařízení s celoročním provozem byly prezentovány rozličné druhy pomazánek. Celkem se sešlo 21 vzorků. Vítězem se stál syrečkový tatarák místního borce Boži Kreuze. Paní Kalíšková se svou nivovou pomazánkou obsadila druhou příčku. Česnekový krém pí J. Vogeltanzové se zasloužil o 3 místo.

Nohejbal (23. srpna 2014)

Týden před koncem školních prázdnin byl ve znamení sportu. Místo rukou přišli ke slovu ostré kopačky účastníků. I přes silnou konkurenci okolních akcí byl turnaj s úspěchem zahájen. Není třeba zmiňovat, že pravidelný pitný a stravný režim byl úzkostlivě dodržován.

Volejbal (30. srpna 2014)

Velkou oblibou se u nás těší volejbalová klání. Poslední prázdninový víkend je toho důkazem. Smíšená družstva se sešli za krásného počasí, aby poměřili své dovednosti a zvážili své odhodlání k vítězství. 6 týmů rozdílných věkových skupin zahájili v 10h utkání.

A protože nás tahle hra baví, hrálo se každý s každým. V celkovém pořadí se umístili následující družstva – Košula, Závodaři, Postřekovští, Křečci, Spoje a Hluboká.

Jediný, kdo si sportovní den neužil, byť se notně zpotil, byl na konec pečený čuník. Chutnal, stejně jako klobásky, párky v rohlíku a další pamlsky. Pivo a country muzika nás doprovázely do pozdních nočních hodin. Pečený čuník sice mále o svou osobní „saunu“ přišel, ale p. Vogeltanz rychle zareagoval a provizorní gril splnil svůj účel. Díky Ti sousede!

Maloveská (13. září 2014)

Nic než hasiči. Všude kam oko dohlédlo, byla hasičská uniforma, hasičský odznak a vozy s typickým červeným zbarvením. Celá soutěž je zařazena do Pošumavské ligy, rovněž závěrečné kolo soutěže dětí. Motivace nechyběla. Útok střídal útok a atmosféra byla skvělá. Nechyběl ani profesionální výkon komentátora.

Naši Šnečci startovali mezi prvními. Povrch hřiště nebyl ještě příště zmáčen. To byla výhoda. Čas 22,15 byl skvělý a vynesl je na skvělé první místo ve své kategorii. Vše vyšlo perfektně. Radost dětí byla obrovská.

Dýňová (18. října 2014)

Chladnější podzim na koupališti dopřál čas na dýňování, zručně připravená strašidýlka rozsvítila okolí místního akvaparku. Sociální mazivo v podobě čaje pro menší a svařáku pro dospělé splnilo svůj účel. Společný průvod s výsledky odpolední práce potěšil všechny, kdo měli možnost přihlížet. Spokojený dětský úsměv byl výbornou odměnou pro všechny organizátory.

Vítání adventu (29. listopadu 2014)

Rozsvícení stromečku na návsi tmelí místní kolektiv bez ohledu na věk. Teplé nápoje s kapkami alkoholu, drobné pečivo, sladkosti a kulturní vystoupení. Co více k tomu dodat? Přijďte příště rovněž a těšte se s námi.

Vánoční bál (25. prosince 2014)

Nepamatuji si, že by se konal tradiční hasičský bál jindy, než v tento den. Místní restaurace u Pavouka byla hasičským sborem připravena již v dostatečném předstihu. K poslechu a tanci hrála kapela Šejnovanka.  Vlažný rozjezd zábavy na parketu byl z důvodu radostných diskusí u stolů a možná i šetření sil na finiš. Ten přišel pro mnohé v brzkých ranních hodinách. Hasičská zábava pojala vše. Dámské volenky, tancování bez bod a další. Kapela zpříjemnila večer na jedničku.