2021

V Zahořanech 3x na bedně!

Dne 21. srpna hasiči z HLUBOKÉ vyjeli na soutěž do Zahořan. S drobnou pomocí kamarádů z jiných obcí byly seskládány 3 družstva jejichž věkový rozptyl byl značný. Nejmenší číslovka člena z družstev začínala 10. Ano, i takové drobotí se chce účastnit soutěží a zažít sounáležitost k družstvu, kamarádům a užít si dobré nálady. Zahořany byly úspěšným výjezdem, kdyby se družba umístila na druhém a 2x třetím místě. Byla to bedna jako vyšitá.

Nutno však podotknout, že toto výborné umístění se neobešlo bez pravidelného tréninku všech členů týmu, které spolu soutěží již nějaký ten rok a sladěnost je patrná. U některých členů týmu je patrné vysoké odhodlání jít do soutěže i „po hlavě“ (foto z nádrže).

Celý den se vydařil, neboť dosažené umístění všech týmu z Hluboké korunovalo sezónu a pravidelnou snahu každého člena týmu. Současně organizace závodů byla vynikající a profesionální přístup organizátorů byl vidět na každém kroku. Netýkalo se to jen samotných závodů, ale i doprovodného programu, který lákal přihlížející k soutěžím a vyzkoušení si něčeho nového, ať již střílení z luku, kuše a jiných zbraní. Rovněž občerstvení bylo velmi chutné a rozmanité. Osobně by mě zajímalo, kde zahořanští objednali tak hezké a stabilní počasí. Vše vyšlo na jedničku. Radost účastníků a získané ceny vyvolalo úsměvy a spokojenost. Nikdo neodjížděl smutný. I když nevyhrál, byl to dobře strávený čas mezi kamarády.